Vårt arbeid i bekjempelse av COVID-19

Vårt arbeid i bekjempelse av COVID-19

Vi tar alle forhåndsregler ved vår klinikk og alle pasienter skal bruke munnbind ved førstegangskonsultasjon. Har du symptomer så holder du deg hjemme. 
 
Covid-19 rammer forskjellige folk på forskjellige måter. De fleste som blir smittet, utvikler mild til moderat sykdom og blir friske uten å måtte på sykehus.
 

 
Vanlige symptomer:
feber
tørrhoste
tretthet
 
Mindre vanlige symptomer:
verk og smerter i kroppen
sår hals
diaré
øyekatarr
hodepine
tap av smaks- eller luktesans
utslett på huden eller misfarging av fingre eller tær

Hva er NIPT-testing?

KORT OM NIPT

Hva er NIPT?

NIPT står for non invasiv prenatal test, og er en prøve av fosterets DNA som tas uten inngrep utover en blodprøve fra mor. Testen kan avdekke kromosomfeil som trisomi 21 (Down syndrom), trisomi 18 eller trisomi 13. Hvem som kan bestille testen og i hvilke situasjoner den kan brukes, er strengt regulert på samme måte som andre fosterdiagnostiske prøver.

 

Lovverket regulerer bruk av NIPT

Bioteknologiloven og dens forskrifter regulerer bruken av fosterdiagnostikk. Med fosterdiagnostikk menes undersøkelse av fosterceller, foster eller den gravide for å få informasjon om genetiske egenskaper, påvise eller utelukke sykdom eller utviklingsforstyrrelser hos fosteret. KUB test (kombinasjon av tidlig ultralyd og blodprøve), fostervannsprøve og morkakeprøve er andre former for fosterdiagnostikk.

Kun leger ved fem universitetssykehus i Norge har lov til å bestille NIPT test – Universitetssykehuset i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo. Prøven kan bare tas hos kvinner som har gjennomført KUB-test og fått påvist høy risiko for trisomi.

 

Artikel hentet fra NHI