Skip to content

Vårt arbeid i bekjempelse av COVID-19

Vi tar alle forhåndsregler ved vår klinikk og alle pasienter skal bruke munnbind ved førstegangskonsultasjon. Har du symptomer så holder du deg hjemme. 
 
Covid-19 rammer forskjellige folk på forskjellige måter. De fleste som blir smittet, utvikler mild til moderat sykdom og blir friske uten å måtte på sykehus.
 

 
Vanlige symptomer:
feber
tørrhoste
tretthet
 
Mindre vanlige symptomer:
verk og smerter i kroppen
sår hals
diaré
øyekatarr
hodepine
tap av smaks- eller luktesans
utslett på huden eller misfarging av fingre eller tær