Skip to content

Spesialist i ortopedisk kirurgi | Spesialist i generell kirurgi

Heinrich er utdannet lege fra Tyskland og University of Nottingham, UK med turnuspraksis på University of Western Ontario, Canada. Han har tysk doktorgrad og videreutdannet som spesialist i generell kirurgi i Tyskland og ortopedisk kirurgi i Norge.

Han flyttet til Norge i 2001 og var ansatt som overlege på kirurgisk avdeling på Sørlandet sykehus Flekkefjord (SSHF) fra 2001 til 2010 hvor han har utført de fleste inngrep innen generell kirurgi. Midlertidig fikk han oppdrag som traumeteamleder for PRT11 / Det norske Forsvaret i Afghanistan.

Fra 2010 til 2022 var han ansatt som overlege ved proteseseksjonen på ortopedisk avdeling på Stavanger universitetssykehus. Han har lang og bred erfaring med innsetting av alle typer hofte- og kneproteser og ortopediske inngrep.

Han har publisert vitenskapelig artikkel i samarbeid med Nasjonalt Register for leddproteser om risikofaktorer for brudd under proteseoperasjoner. Han holder på med ett vitenskapelig samarbeidsprosjekt med Universitet i Stavanger om 3D printing og ett prosjekt med NTNU om preoperative templating før hofteprotesekirurgi.

I november 2022 åpnet han sin private praksis som spesialist i ortopedisk kirurgi og generell kirurgi i Sandnes ved Blatchford og Forusklinikken, i Stavanger ved St Olav legegruppe og i Haugesund ved privatsykehuset Avanti Hospital

Her får du undersøkelse og behandling av muskel- og leddsmerter med ultralyd og ultralydveiledet kortison injeksjoner. Du ble vurdert om en operativ behandling er nødvendig enten i lokalanestesi eller større operasjonen som hofte- og kneproteser i spinalbedøvelse.

Du er velkommen og du vil få hjelp hele døgnet 24/7.

Ta kontakt: 481 12 781

22 års erfaring innen norsk helsevesen