Skip to content

KORT OM NIPT

Hva er NIPT?

NIPT står for non invasiv prenatal test, og er en prøve av fosterets DNA som tas uten inngrep utover en blodprøve fra mor. Testen kan avdekke kromosomfeil som trisomi 21 (Down syndrom), trisomi 18 eller trisomi 13. Hvem som kan bestille testen og i hvilke situasjoner den kan brukes, er strengt regulert på samme måte som andre fosterdiagnostiske prøver.

 

Lovverket regulerer bruk av NIPT

Bioteknologiloven og dens forskrifter regulerer bruken av fosterdiagnostikk. Med fosterdiagnostikk menes undersøkelse av fosterceller, foster eller den gravide for å få informasjon om genetiske egenskaper, påvise eller utelukke sykdom eller utviklingsforstyrrelser hos fosteret. KUB test (kombinasjon av tidlig ultralyd og blodprøve), fostervannsprøve og morkakeprøve er andre former for fosterdiagnostikk.

Kun leger ved fem universitetssykehus i Norge har lov til å bestille NIPT test – Universitetssykehuset i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo. Prøven kan bare tas hos kvinner som har gjennomført KUB-test og fått påvist høy risiko for trisomi.

 

Artikel hentet fra NHI